Project Description

האם אתם תגיעו לפסגה?

ומה הקשר בין טיפוס הרים לקשיים בחיים של כל אחד מאתנו?
יש שני אנשים שידעו לענות לכם על כך – קוראים להם אריק וויהנמאייר ופול סטולץ.
פול סטולץ הוא ד”ר ,סופר, ומומחה לחקר קשיים וכאב.
אריק ויהנמאייר הוא אדם שטיפס על שבע הפסגות הכי גבוהות בעולם,
אם זה לא מספיק – הוא גם עיוור.
בספר “יתרון הקושי” הם מחלקים באופן מטאפורי את בני האדם בהתמודדות שלהם אל מול קשיים לשלושה סוגים של מטפסי הרים :
הסוג הראשון נקרא – “המוותרים” (או “הצופים”),
המוותרים הם האנשים שמגיעים, רואים את ההר הגבוה ומוותרים על הטיפוס כבר מראש.
בקישור לחיים שלנו הם מדברים על רוב האוכלוסיה.
לרוב האוכלוסיה לא בא לטפס.
בא להם ישר להגיע לפסגה.
הסוג השני נקרא – “החונים” ,
החונים הם האנשים שמטפסים עד לנקודה האחרונה שבגבול הנוחות שלהם
ולא ממשיכים ממנה יותר.
הם לא רוב האוכלוסיה,, אבל הם גם לא אלה שמגיעים לתוצאות שהם באמת רוצים.
הסוג השלישי נקרא “המטפסים”,
המטפסים הם האנשים שיש להם מוטיבציה שתביא אותם עד לפסגה לאן שהם רוצים להגיע,
לא משנה מה גודל המכשול.
יש כאלה שיגידו שהם 10% מהאוכלוסיה,
או שהם אלה הנקראים אוכלוסיית ה5% ,
ויש מחקר שמראה שאולי הם רק 3.7% בלבד.
זה לא משנה מה האחוז שלהם באוכלוסיה – זה משנה באיזה אחוז אתה נמצא.
אז.. באיזה אחוז אתה נמצא? באיזה אחוז אתה רוצה להיות? ואיך תגיע לשם במהירות?
הכל בסדנא – השגת מטרות מעשית