Project Description

מודע ותת מודע

 מה זה מודע ותת מודע ואיך זה מנהל את החיים שלנו מבלי שנדע.
אז מה זה המודע? זה כל מה שאני מודע לו ברגע נתון.
מה שאני יודע שאני עושה.
כל מה שאני בהכרה כלפיו כרגע.
כבני אדם אנחנו חושבים, שופטים, מעריכים, בודקים ומחליטים על פי המודע.
זה החלק הראציונאלי.
לדוגמא, איזה בגד לבחור, באיזה מסלול לנסוע, מה לאכול – כל אלה החלטות שאנחנו מקבלים באמצעות אותו חלק רציונאלי.
האם הוא קשור גם לתת המודע? כן.
כבני אדם מה שאנחנו חושבים באופן טבעי ורגיל נכנס לתת המודע שלנו.
תת המודע – זה החלק ששולט בהתנהגות שלנו ובהרגלים שלנו.
זה החלק שמפעיל את המערכות שלנו בגוף גם בלי שאנחנו מודעים לכך – נשימה , זרימת דם וכו’.
הוא ניזון ממחשבות המודע ומעצב בהתאם את האמונות שלך והערכים שלך על פי אותן מחשבות.
זה החלק שצבר את כל חוויות העבר שלך , החיוביות והשליליות .
וזה שינהל אותך באמצעותן אותן החוויות .
מה הקאץ’ שלו?
הוא לא יודע להבדיל בין טוב ורע, נכון לא נכון, אמת ושקר, דמיון  ומציאות.
מה שתזין אותו זה מה שהוא יקלוט.
ולפעמים זה הרסני.
לדוגמא , אם עליתי לדבר מול קהל כשהייתי בכיתה ב’ והכיתה צחקה עליי.
המחשבה שלי על כך תהיה :
“איזה פאדיחה זה לעמוד מול קהל”
יכול להיות שעמדתי מול קהל מעולה, אבל צחקו עליי .
במקרה הזה תת המודע יקלוט את המחשבה ויהפוך אותה לאמונה :
“איזה פאדיחה זה לעמוד מול קהל”.
עכשיו זה מתחיל להיות מעניין.
אותו ילד בכיתה ב’ , במקרה הזה אנחנו,
כנראה לא יבחר לעשות את זה יותר.
החלק התת מודע שולט ברוב המוחלט של המשאבים הפנימיים שלנו.
אנחנו פועלים לפי תת המודע שלנו – על פי האמונות והערכים שלנו.
אז בהצגות של סוף שנה אנחנו נתחבא.
בנאומים ובטקסים בתיכון אנחנו נעזור מאחורי הקלעים.
בצבא אנחנו כנראה לא נלך לתפקידים שיעמידו אותנו מול קהל.
והקריירה שלי כנראה לא תהיה במקום שידרוש ממני לעמוד מול קהל.
במילים אחרות אני אעשה הכל כדי לא לחזור לאותו המצב כדי שלא אפגע שוב.
ככה, אירוע שקרה לי בכיתה ב’ יכול לשנות את כל החיים שלי.
יכול להיות שיכלתי להיות מעולה בעמידה מול קהל, יכול להיות שהייתי מצליח בענק הרבה יותר ממה שאני מצליח כבר היום!
 אבל, רק כי צחקו עליי,
החלטתי שאני לא אעשה זאת יותר – וזה שינה לי את כל החיים.
המחשבה קיימת במציאות? לא
האמונה קיימת במציאות? לא
אבל הן מה שהשפיע לי על המציאות שלי כיום.
איך מטפלים בזה?
הכל בסדנא – השגת מטרות מעשית