Project Description

מה שמתמקדים בו – גדל

זה חוק.
לא מאמינים לי?
מה קנית לאחרונה?
שעון?
משקפיים?
נעליים?
כשחיפשת לקנות את זה , או מיד אחרי שקנית את זה..
בטח התחלת לשים לב לזה יותר נכון?
לשעונים, למשקפיים, לנעליים..
פתאום ראית אותם יותר .
הם היו שם לפני אגב, הם גם יהיו אחרי
מה השתנה? המיקוד שלך.
איך זה קשור לחיים?
רוב האנשים מתמקדים בדברים שליליים.
הם מתמקדים בטעות שהיתה להם בעבודה,
בכמה כסף חסר להם,
במה הם לא אוהבים בבן או בת הזוג שלהם,
בשומן שהם מתים כבר להוריד מהבטן,
וכשאנחנו מחפשים משהו , אנחנו מוצאים או לא..?
ברור שכן.
אפשר למצוא הכל – אם אתה מחפש.
שני אנשים:
הראשון – מאמין שכל בני האדם נולדו רעים מטבעם.
השני – מאמין שכל בני האדם נולדו טובים מטבעם.
שניהם צודקים, ברור.
שניהם גם יום יום, כל יום, 20 שנה, מוכיחים לעצמם כמה הם צודקים.
אבל, מי לדעתך אוהב את האנשים סביבו יותר?
מאושר יותר?
אדיב יותר?
סבלני?
עכשיו – ניקח את זה לכל תחום – כסף, ספורט, עבודה, זוגיות.
מה אם רוב האנשים היו..
מתמקדים בהצלחות שלהם, ולא בטעויות..
בכמה כסף הם כן רוצים שיהיה להם, במקום בכמה חסר להם..
בתכונות הנפלאות שיש לבני הזוג שלהם, במקום בחסרונות..
בתכנית אימון ומה אפשר לעשות כדי להרזות , במקום בשומן..
איך הם היו נראים..?
ואיך אתם,
איך אתם הייתם נראים?